Hvad er Fensmarkgade?

Her kan du læse om, hvem vi er.

Det vigtige for os: Familie, fritid og skole

Fensmarksgade er en åben døgninstitution i hjertet af Nørrebro. Vi giver plads til udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 12-18 år. I samarbejdet med de unges familier samt byens skoler, foreninger og virksomheder giver vi de unge mulighederne for at få mere tryghed og bedre trivsel i hverdagen. Vi har ressourcerne og tålmodigheden til at samarbejde med børn og unge, som har brug for en insisterende socialpædagogisk indsats.

Vi har fokus på

  • En tryg hverdag med familieliv og venner
  • En aktiv hverdag med uddannelse og arbejde
  • Udvikling af sunde relationer og fællesskaber

Hvad er Fensmarkgade eksperter i?

  • Reducering af bekymrende forbrug af rusmidler
  • Botræning for unge på vej mod at blive 18. år
  • Socialpædagogiske familieindsatser i hjemmet
  • Anbringelser med særlige vilkår, fx dom
  • Korte anbringelser med klare mål og gode overgange
  • Fleksible løsninger i forhold til anbringelse og indhold