Fensmarkgades indsatser

Her kan du læse om de forskellige indsatsområder, vi har fokus på

Uddannelse og beskæftigelse

På Fensmarkgade anses uddannelse og beskæftigelse som vigtige beskyttelsesfaktorer imod udsathed. Unge der bor på Fensmarksgade har et skole-/beskæftigelsestilbud. Af den grund starter uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen allerede ved visitationen. Her samarbejder vi med den unge, familien, netværk og øvrige professionelle, så den bedst mulige plan for den unge bliver igangsat.

Selvstændighed og relationer

På Fensmarkgade støtter vi udviklingen af sunde relationer og fællesskaber. Vi arbejder aktivt og kvalificeret med den unges netværk. Vi kortlægger den unges netværk, da det kan være et godt redskab til at arbejde med den unges relationer.   

Vores mål er at give de unge redskaberne til at kunne klare et selvstændigt voksenliv. Gennem botræning arbejder vi på, at den unge kan erhverve sig praktiske og adfærdsmæssige færdigheder, såsom kontakt til læge, tjekke e-Boks, lave mad, lektier og tøjvask mv.  Ved overgangen til voksenlivet prioriterer fortsat familie- og netværksinddragelse højt.

Sundhed og trivsel

En stor del af de udsatte børn og unge har uopdagede eller ubehandlede somatiske lidelser, hvilket kan have betydning for den unges trivsel og udvikling. Derfor undersøges den unges helbredstilstand indgående ved indskrivning. Centersygeplejersken understøtter den unge/familien og institutionen i at afdække den unges generelle sundhedstilstand og behov for sundhedsfaglige indsatser.

Vi sørger for, at de unge får et større kendskab til sundhed, og hvordan de fremadrettet kan passe bedre på dem selv. Vi understøtter en sund livsstil gennem fokus på varieret kost og motion.