Målgruppe og servicegruppe

På denne side kan du læse om, hvilke målgrupper og servicegrupper Nexus arbejder med.

Målgruppen er unge i alderen 14 år til 18 år, der typisk har flere af nedenstående vanskeligheder:

 • Er kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede

   
 • Har diagnostiske vanskeligheder af forskellig karakter

   
 • Er misbrugende

   
 • Har generelle sundhedsrelaterede vanskeligheder

   
 • Har svært ved affektregulering og mentalisering

Servicegruppen er ligeledes unge, som typisk har flere af ovenstående vanskeligheder, men som kræver afvigelser i relation til de etablerede forhold. Det kan eksempelvis være oprettelse af en bestemt form for projektplads eller udlån af medarbejdere for derved at varetage den unges behov på bedste vis. Der er her arbejdet med børn/unge i aldersgrupper, der går ud over målgruppen.

For begge disse grupper af unge gælder, at de indskrivningsmodeller, der er aktuelle på Nexus, er:

 • Anbringelse uden for hjemmet, eventuelt pålagt med eksempelvis tvang eller dom.

   
 • Ungdomssanktion, hvor det er kommunen, der fører tilsyn.

   
 • Alternativ afsoning, hvor det er Kriminalforsorgen, der fører tilsyn.

   
 • Behandlingsdom, hvor det er Kriminalforsorgen, der har det overordnede ansvar, mens psykiatrien vil monitorere selve behandlingen.