Intern skole

På denne side kan du læse om den etablerede interne skole på Nexus, som de skolepligtige unge skal følge

Undervisningen omfatter dansk, matematik og engelsk, som indgår i Folkeskolens Afgangsprøve, men der tilbydes også undervisning i idræt, historie, samfundsfag, geografi, filosofi og musik.

Skolen udarbejder individuelle skemaer til alle elever og lægger stor vægt på elevernes individuelle ressourcer og behov samt på en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter og stillesiddende skolearbejde.

Fordi de unge læringsmæssigt befinder sig på mange forskellige niveauer, fokuserer den interne skole på at imødekomme de unges forskellige læringsstile og individuelle undervisningsplaner.

Målet er at gøre eleverne i stand til at aflægge folkeskolens afgangsprøve samt facilitere udslusning til eksterne uddannelsesinstitutioner. 

Skolen som separat struktur

Medarbejderne på institutionen indgår i et tværfagligt samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng i behandlingsarbejdet. Strukturen er tilrettelagt, så der er tydelig adskillelse mellem skolen og boafdelingerne. Herved får de unge  en klar oplevelse af, at der er forskel på fritid og skoletid.

Værkstederne og andre aktiviteter

Nexus’ værkstedsfaciliteter er også en mulighed i hverdagen. Faciliteterne bruges både i skoletid og afdelingstid og byder på mange spændende projekter. Arbejdet på værkstederne tager udgangspunkt i opgaver, de unge også ville kunne møde ude på det almindelige arbejdsmarked, hvorved de unge trænes i at begå sig på en arbejdsplads.

Ud over skoleundervisning, er der mulighed for intern beskæftigelse, eksempelvis jobtræning hos institutionens pedel eller som køkkenhjælper hos institutionens køkkendame.

Eksterne skoletilbud og praktikpladser

De unge, der allerede har en afgangseksamen, hjælpes til at komme i andre tilbud alt efter ønsker og evner. Det kan eksempelvis være produktionsskole, teknisk skole, elev-/praktikpladser og så fremdeles. 

Seneste tilsynsrapport for Intern skole