Fysisk aktivitet fremmer læring

På denne side kan du læse, hvordan vi på Nexus arbejder med sport og friluftsliv.

Nexus er en døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge. Nexus arbejder med sport og friluftsliv som en integreret del af både den interne skole og dagligdagen på afdelingerne.

Fysisk aktivitet anvendes som et redskab til at udvikle mentale, emotionelle og sociale processer, ligesom det er bidragende til, at unge med adfærds- og følelsesmæssige for­styrrelser styrker deres evne til at optage læring og erfaring. Introduktionen til sport og friluftsliv har endvidere til formål at skabe alternativer til kriminalitet, misbrug og anti­social adfærd.

Typisk for de unge på Nexus er at de har vanskeligheder relateret til både affekt­regulering og mentalisering. At øge graden af selvindsigt og selvkontrol hos unge med komplekse problemstillinger kræver et insisterende og robust behandlingsmiljø, hvor man er i stand til at udfordre og støtte de unge på samme tid.

Det pædagogiske fundament er baseret på et miljøterapeutisk behandlingskoncept, som blandt andet er sammensat af en række praksisredskaber, der er elementære for struktu­rerne i miljøet, men også en række konkrete redskaber, som har til formål at imøde­komme specifikke udfordringer hos den enkelte unge.