Ydelser ud af huset

Her kan du læse, hvilke psykologiske ydelser, Nexus tilbyder ud af huset.

Psykologfaglig screening

Den psykologfaglige screening undersøger for ADHD og/eller mental retardering samt mistanke om personlighedsforstyrrelser og/eller psykotisk tilstand. Bruges typisk til at screene for eventuelle psykiatriske vanskeligheder.

Bred psykologisk undersøgelse

Den brede psykologiske undersøgelse afdækker - som udgangspunkt - det kognitive niveau, det personlighedsmæssige niveau, adfærd og opmærksomhed, kommunikation og sociale færdigheder. Desuden screenes der for angst, depression samt kortlægning af den unges selvopfattelse, ligesom der foretages et struktureret diagnostisk interview.

Supervision

Forskellige former for supervisionsforløb tilbydes. Aftales individuelt efter behov.

Kontakt

Kontakt Nexus for yderligere information, herunder pris.