Praktik

På Nexus tager vi løbende imod praktikanter. Her kan du læse om, hvordan du bliver praktikant hos os.

Interesserede, der som led i deres uddannelse ønsker at komme i praktik på Nexus, bør fra starten gøre sig klart, hvordan de forestiller sig at indgå i og bidrage til det daglige arbejde med de unge. Vi forventer, at potentielle og kommende praktikanter har sat sig grundigt ind i Nexus’ målgruppe og miljøterapeutiske behandlingskoncept, før de ansøger om en plads.

Da der er tale om arbejde med unge, der dels er stærkt kriminalitetstruede eller kriminelle, dels har vanskeligt ved affektregulering og kan være særdeles udadreagerende, tager vi helst praktikanter, der er både fysisk og mentalt robuste. Praktikanter på Nexus skal, ligesom det faste personale, være i stand til at navigere i pressede situationer, hvor de unge kan være grove og grænseoverskridende.

De særlige udfordringer, der kendetegner de unge på Nexus, gør, at vi som institution foretrækker praktikanter, der er i deres tredje – alternativt anden – praktik, og som er over 26 år gamle. Tidligere arbejdserfaring med udsatte unge er en klar fordel. Derudover er det en fordel, hvis man som praktikant har erfaring med idræt og er en aktiv udøver, da Nexus’ profil og praksis er stærkt forankret i idræt og fysisk udfoldelse. Kørekort er ligeledes en fordel, da de unge ofte deltager i aktiviteter uden for institutionen.