Til familien

Her kan du læse om, hvordan Den Korte Snor kan være en hjælp til familier, som oplever at stå i en situation med bekymringer og udfordringer omkring deres barn/ung.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger på os her.

Er I som familie indskrevet i Den Korte Snor, betyder det, at jeres barn er sammen med en kontaktperson i sin fritid, og at der også foregår aktiviteter med familien. I skal sammen med en kontaktperson og en familierådgiver lave mål og arbejde hen imod, at jeres barn får et ungdomsliv uden kriminalitet. I arbejder sammen om, at få jeres barn til at trives i skole, uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter.

I arbejder også sammen om fx jeres barns sengetider, fremmøde i skole, konflikter, venskaber, og sunde fritidsaktiviteter, så jeres barn styrkes i at vælge en vej i livet uden kriminalitet.

Vi går meget op i, at samarbejdet med jer som forældre og med jeres barn skal være godt og frugtbart, så derfor evaluerer vi ofte og beder løbende om jeres feedback på samarbejdet.

Når I som familie indskrives i Den Korte Snor, samarbejder vi i 12 måneder og derefter afsluttes forløbet.