Hvor finder jeg Den Korte Snor?

Her kan du læse mere om, hvor Den Korte Snor er lokaliseret.

Du finder blandt andet Den Korte Snor i bydele som: Nørrebro, Amager, Bispebjerg, Vesterbro, med flere.

Et afgørende kriterium for visitation til Den Korte Snor er, at den unge hører til i målgruppen 10 -17-årige, der er involveret i uroskabende eller truende adfærd og kriminalitet. Det er sagsbehandlere fra Borgercenter Børn og Unge i København, der kan visitere unge og deres familier.Du finder Den Korte Snor i de lokale myndighedscentre på børne- og ungeområdet i følgende bydele: Nørrebro, Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave, Brønshøj/Husum/Vanløse, Bispebjerg og Amager. Hvert myndighedscenter har sit eget Den Korte Snor team bestående af kontaktpersoner og familierådgivere. Det hele bindes sammen af Den Korte Snors central enhed, som er placeret i Suhmsgade. Enheden består af lederen af Den Korte Snor, en skolekoordinator, en familieaktivitetskoordinator foruden 2 psykologer, som superviserer kontaktpersoner og familierådgivere i Den Korte Snor med henblik på høj faglig kvalitet i indsatsen.