Aktiviteter

Her kan du læse om aktiviteter i 18+ Enheden.

Gennem forskellige typer pædagogiske aktiviteter, som fodboldhold, madlavning, træning, udflugter, faglige oplæg, kortere kompetencegivende kurser, projektforløb mv., arbejdes der aktivt på at skabe positive gruppedynamikker, samt give den enkelte mulighed for at udvikle egne kompetencer, selvværd og selvtillid. Desuden er der fokus på træning af almene tilværelseskompetencer, som skal hjælpe brugerne til en positiv interaktion med samfundet, ’almensystemet’ og ikke mindst danne grobund for deltagelse i forenings- og fritidsliv. 18+ Enheden ønsker at udvide målgruppens kendskab til almene platforme og præsentere dem for nye kulturelle muligheder i det omkringliggende samfund.