Om 18+ enhederne

Her kan du læse mere om 18+ enhederne.

Velkommen til Københavns 18+ enheder

18+ enhederne er Københavns Kommunes tilbud til kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25. Enhederne fungerer som tryghedsskabende relationelle platforme, der skal fremme inklusion, medborgerskab og øget social mobilitet. Tilbuddet er forankret under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, og er en del København Kommunes Sikker By program.  

Der er fem 18+ tilbud i København, med samlet ca. 500 unikke brugere på tværs af enhederne. Målgruppen visiteres ikke, men kommer frivilligt. Der arbejdes ud fra principper om at bæredygtige relationer, tilgængelighed, rummelighed, inklusion og brugerinddragelse skal understøtte målgruppens fokus på og fastholdelse i uddannelse og arbejde, understøtte dannelse af positive fællesskab/netværk og ikke mindst sikre en positiv livsstil. Det gøres i praksis blandt andet igennem relevante tilværelseskompetence understøttende aktiviteter i 18+ enhedernes åbningstider i aftentimerne med mulighed for anonym rådgivning. I dagtimerne udenfor centrenes normale åbningstid, er der mulighed for individuel vejledning og brobygning til relevante dele af normalsystemet, understøttet af pædagoger eller tilknyttet vejleder. 

I visionen om at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge i Københavns Kommune, brobygger 18+ enhederne til civilsamfundet og samarbejder med andre aktører/institutioner inden for Socialforvaltningen og på tværs af forvaltninger med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltning og Kultur og Fritidsforvaltning. Der samarbejdes ligeledes med andre relevante aktører udenfor København Kommune for at udvikle og understøtte bæredygtige løsninger for 18+ enhedernes målgruppe mod et aktivt medborgerskab. 

Om 18+ enhederne

Det daglige 18+ arbejde består af bæredygtig motivations,- og relationsarbejde, der skaber grundlaget for et helhedsorienteret og individuelt vejlednings/rådgivningsforløb, der skal motivere den enkelte til at komme i job og uddannelse - og ikke mindst til at træffe positive valg i livet. 

Igennem en insisterende pædagogisk indsats understøtter 18+  positive gruppedynamikker gennem bl.a. individuelle og gruppebaserede aktiviteter. Aktiviteter, som madlavning, styrketræning, kostvejledning, fodbold og andre aktiviteter ude af huset, anvendes både som pædagogisk værktøj, der styrker såvel de unges tilværelses,- sociale,- kognitive,- og faglige færdigheder, ligesom der arbejdes med netværk og fritidsliv, hvilket fremmer trivslen og understøtter en positiv tilknytning til samfundet. 

18+ enhederne har matrikel-baserede indsatser, men arbejder samtidigt fleksibelt med løsninger, der løbende tilpasses målgruppernes behov, herunder muligheden for matrikelløse ad hoc indsatser.