Visitationsprocedure hos VIFU Døgn

Her kan du få indsigt i, hvordan du visiterer til VIFU Døgn.
 1. Henvendelse fra dig som sagsbehandler til visitationskoordinatoren. Find link til kontaktoplysninger nederst på siden.
   
 2. Som sagsbehandler får du visitationsskema tilsendt og udfylder det
   
 3. Visitator gennemgår sagen og indkalder til visitationsudvalgsmøde
   
 4. På visitationsudvalgsmødet bliver sagen drøftet ud fra det fremsendte materiale. Der afstemmes mål og forventninger til anbringelse, hvorefter der i samråd findes det bedste tilbud om anbringelse
   
 5. Du som sagsbehandler modtager afgørelse fra visitationsudvalget, hvor baggrund, begrundelse og kontakt til relevant institutionsleder fremgår
   
 6. Forvaltningen/sagsbehandler takker ja/nej til foreslået tilbud. Der kan derefter arrangeres indskrivningsmøde.