Metodisk tilgang hos VIFU Døgn

Her kan du læse om vores forskellige metodiske tilgange, som vi til daglig anvender i vores arbejde med de unges udvikling og trivsel.

VIFU Døgns overordnede målsætninger er at sikre trivsel og udvikling – og på sigt at øge muligheden for social mobilitet, hvilket vil sige, at den unge udvikler sig henimod at være mindre udsat.  

Derfor arbejdes der intensivt med: 

 • at skabe konstruktive alternativer til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd 
   
 • målrettet at øge livskvaliteten, bl.a. via meningsfuld beskæftigelse og et aktivt fritidsliv 
   
 • at skabe mindre konfliktfyldte familierelationer.

Grundtanken er, at uhensigtsmæssig adfærd og generel mistrivsel daler, når den unges hverdag fyldes med meningsfulde aktiviteter. 

Der fokuseres derfor på, at: 

 • den unge får struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og et aktivt fritidsliv  
   
 • den unge bliver klar til voksenlivet 
   
 • den unge og familiens ressourcer lokaliseres og aktiveres, og at familien støtter relevant op om den unge i henhold til familiens respektive formåen.

På VIFU Døgn arbejder vi ud fra et anerkendende perspektiv, med udgangspunkt i systemisk og narrativ pædagogisk teori og metode. 

Vi ved, at mange unge og familier kommer til VIFU Døgn med problemfortællinger og en negativ selvopfattelse, hvilket vi arbejder med for at åbne op for nye fortællinger, der kan skabe rum for forandring.

De pædagogiske indsatser tilrettelægges i henhold til den enkelte unges specifikke udfordringer og ressourcer. Der opstilles konkrete mål og fokusområder i hver enkelt sag. Her inddrages den unge og familiens egne mål og værdier ud fra den grundforståelse, at den unge og familien selv har de bedste forudsætninger for at kvalificere deres mål. 

Vi søger at opnå en ensartethed i personalets indsats i forhold til den enkelte unge, da dette skaber kontinuitet, retning og genkendelighed, hvilket er en forudsætning for, at de unge kan opleve tryghed og sikkerhed.